Foredrag

 

For eksempel:

 • Bevidsthedsudvikling gennem barndom, ungdom og voksenlivet.
 • Fænomenet MOR
 • Fænomenet FAR
 • Symboldannelse
 • Symboler og arketyper i eventyr og drømme
 • Kriser og overgange
 • Relationer
 • Indre modsætninger
 • Æstetik, godhed og indsigt
 • Modsatkønnethed
 • Sandplay
 • Og meget andet

Foredrag igennem tiden er primært afholdt i Jungforeninger, i Århus og København, Folkeuniversiteter (samt i Estland, Sverige og Israel) men også på skoler, højskoler, biblioteker, behandlingsinstitutioner, og indenfor erhvervslivet.